Traiser BV | Risseweg 21 | 6004 RM Weert | T: 0495-550526 | info@traiser.nl

Trailerservice

  • Trailerservice

Alle getrokken materieel, zowel aanhangwagens als opleggers, dienen jaarlijks enkele keren gecontroleerd en zo nodig hersteld te worden.

Goede periodieke controle en indien nodig service (afstellingen of smeren en dergelijke) voorkomen onnodige reparatie of defecten. Daardoor blijven U voertuigen jarenlang goed en effectief inzetbaar.

TRAISER BV kan in overleg met de klant een eenvoudig schema opzetten en bijhouden zodat het getrokken materieel niet “vergeten” wordt.